Факти за Българо Китайската търговско-промишлена палата е разкрилаСЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика за защита на правата на българските граждани в Обединеното кралство след Брекзит

СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика за справяне с най-честите нарушения на трудови и синдикални права

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация

Счетоводни услуги

ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно пътната инфраструктура на Северна България

-областният управител на Благоевград Антоанета Янчева, председателят на Общински съвет – Благоевград Радослав Тасков, зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова.

Документът порафираха министърът на земеделието и храните Десислава Танева и Джан Чин Жун, заместник-министър на Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина /ГАНКИК/ на Китайската народна република.

навичела, наводнение, награда, надпис, найдобрастатия, накити, нанси, наполеон, наследство, настроение, наутилус, нафплио, националенархеологическимузей, небе, небостъргачи, незвисимост, незвисмост, некар, немскиъгъл, нениг, нептун, неф, нефрит, нибелунги, нике, николайхайтов, николапусен, нимфа, нимфенбург, нойс, нойшванщайн, нордкирхен, нормандия, нос, носорог, ноти, нотрдам, нощ, нощенживот о

ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно политика на Министерството more info на отбраната за осигуряване на неприкосновеността на българските граници

С промените народните представители въведоха и правилата на две европейски директиви за автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Целта е по-ефективна борба с укриването на данъци.

ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно сигурността на българската граница

СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно провежданата от Министерството на икономиката политика в областта на външноикономическите и търговските отношения

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България

СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА; Относно необходимост от определяне на пределна възраст на приемните родители, съобразно възрастта на настанените при тях деца и с оглед защитата на най-добрия интерес на децата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *